Odvlhčovač vzduchu Master DH752P

Odvlhčovače môžu byť použité na najrôznejšie účely, ale každopádne musí mať pre jeho splnenie dostatočný výkon. Pri určovaní potrebného výkonu sa riaďte nasledujúcim postupom a vzorcom.

POUŽITIEPožadovaná kapacita odvlhčovača (l / 24h) sa rovná:
 
suterénObjem miestnosti vydelený 15 pri štandardných podmienkach
 
Odstraňovanie škôd po povodniObjem miestnosti vydelený 6 pri štandardných podmienkach
 
Potravinový sklad: syr, ovocie …Objem miestnosti vydelený 10 plus úbytok vody z potravín
 
Plavecký bazén alebo vírivkaObjem miestnosti vydelený 10 plus 0,4 litrov vody na m 2 bazéna za deň
 
Miestnosť s veľkým počtom osôbObjem miestnosti vydelený 15 plus 4,4 litrov vody na osobu za 24 h
 
Miestnosť s veľkými zvieratamiObjem miestnosti vydelený 15 plus 6 litrov vody na veľké zviera za 24 h

Ako zvýšiť účinnosť Odvlhčovania?

  • Zatvorte okná a dvere

  • Umiestnite prístroj do stredu miestnosti

  • Neumiestňujte odvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla

  • Účinnosť odvlhčovanie zvýšite pokiaľ v priestore použijete zároveň elektrický alebo infračervený ohrievač

  • Účinnosť odvlhčovania tiež zvýšite pokiaľ v priestore použijete priemyselné dúchadlo